innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Termalit 200 – TH200

Termalit 200 – TH200 jest specjanlnie zaprojektowany do izolacji termicznej pras zachowując swoje własciwości do 200°C. Jest przywozony w plaskich plytach poprawiane w obuch stron. Okres uzytkowania i jego koszt oferuja rownanie ekonomiczne interesujace.