innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Politetrafluoroetylen - PTFE

Politetrafluoroetylen jest polimerem .

 

Ma niezwykłą odporność na czynniki chemiczne, jest izolatorem elektrycznym,ma doskonałą odporność termiczną, dobrą odporność na światło UV i znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym i medycznym.

Nie można pominąc wysokiego stopnia pełzania materiału, trudną realizację, niemożliwe lub prawie niemożliwe klejenie, gęstość i wysoką cene.