innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Polifenylen etery – PPE

 

Polifenylen etery – PPE jest polimerem amorficznym

 

MA doskonałą odporność na pełzanie i na ciepło, dobry moduł zginania, wysoką odporność udarową w temperaturze sięgającej nawet -40 °C, doskonałą odporność na hydrolizę na zimno lub na cieplo, dobre właściwosci elektryczne, dobrą stabilność wymiarową, słabą zdolność pochłaniania wilgoci.

 

Jego wysoki wspolczynnik tarcia moze zaszkodzic w wykorzystywaniu mechanicznym, jest wrazliwy na weglowodory halogenkowe i aromatyczne (super paliwa).