innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Poliuretany - PUR

Poliuretany – PUR są to elastomery

 

Poliuretany na wypełnianie kulek, cylindrów oraz realizacja specjalnych części.