innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Polieteroimidy - PEI

Polieteroimidy – PEI jest  to termoplast amorficzny

 

Polieteroimid  ma wysoki potencjał mechaniczny związany z doskonałą odpornością termiczną i chemiczną (odporny do temperatur rzedu ok.+170°C), zachowuje dobrą stabilność wymiarową i posiada wysoką odporność na pełzanie. Jest ekonomicznym materiałem zstępczym za małe części ze stali.s